Thematisch onderzoekend wereldoriënterend onderwijs

Dit schooljaar  zijn we met alle groepen gestart met het thematisch onderzoekendonderwijs.

Met deze vorm van onderwijs willen we de kinderen meer voorbereiden op de vaardigheden die de hedendaangse en toekomstige maatschappij aan hen stelt: de 21st century skills. 

Hierbij moet u denken aan: kritisch denken, creatief denken, informatie verwerven en deze kritisch beschouwen, mediawijsheid, ICT-vaardigheden, sociale vaardigheden…..

 

In groep 1– 3 wordt dit veelal vanuit lessen door de leerkracht bedacht en aangeboden.
In groep 4-7 werken we met de methode “Alles in één”.

In deze methode wordt niet vanuit de traditionele vakken gedacht. Dus niet meer iedere week aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. Maar er wordt vanuit één centraal thema gewerkt.

 

Het eerste thema is PLANTEN. Daar zijn we deze week mee gestart.
Iedere week heeft zijn eigen invalshoek  en onderwerpen.

De planning ziet er als volgt uit:

 • week 1: algemeen
 • Week 2: huis en tuin
 • Week 3: het bos
 • Week 4: weide en heide
 • Week 5: plantengordels

In groep 4-8 worden alle weken  geopend met een inspiratieles.
Na de inspiratieles werken de kinderen in een circuit aan de volgende opdrachten.
1. stappenplan bespreken met de leerkracht
2. Zelf aan je onderwerp werken
3. Verwerking van informatie uit het boek
4. Informatie opzoeken op internet of in boeken|
5. Doe-opdracht
6. Creatieve opdracht

 Als afsluiting van een het thema zal er door de kinderen een tentoonstelling worden samengesteld.

Op donderdag 12 oktober zijn alle ouders-verzorgers ‘s middags van harte welkom om naar het werk te komen kijken.

Zie ook: nieuwsbrief 2

 

 

 


  obs De Radonkel

  Burgemeester Krijgsmangeerde 43
  4942 AV Raamsdonksveer
  Postbus 129
  4940 AC Raamsdonksveer

  telefoon 0162 - 514975
  info.radonkel@stichtingbravoo.nl

  Copyright © 2015 - obs De Radonkel