Klachtencommissie KOMM

Per 01-01-2006 is Stichting BRAVOO voor 4 jaar aangesloten bij Stichting KOMM (onafhankelijke klachtencommissie machtsmisbruik in het onderwijs). BRAVOO hanteert een stichtingsbrede klachtenregeling voor zowel machtsmisbruik als voor overige klachten.

Op school is informatie te verkrijgen omtrent deze regeling. Hierin staat onder andere beschreven welke stappen u kunt ondernemen en contactgegevens van externe vertrouwenspersonen. Deze informatie kunt u ontvangen via de directie. 

Het is natuurlijk belangrijk klachten te voorkomen. Wij willen u dan ook verzoeken om bij klachten direct contact te zoeken met de betrokken leerkracht. Ook kunt u indien u dit nodig acht contact zoeken met de directie. 

Over het algemeen zullen klachten m.b.t. seksuele intimidatie, agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan binnen de school via betrokkenen, schoolleiding en/of interne of externe vertrouwenspersoon worden afgehandeld.

Mocht dit echter niet tot een oplossing leiden dan kunnen zij de klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag over te nemen maatregelen. De eindverantwoordelijkheid ligt dus bij het bevoegd gezag. 

Adresgegevens klachtencommissie

Stichting KOMM
ambtelijk secretaris Regio West
t.a.v. mevr. drs. A. de Koning-Meeus
Postbus 1
4854 ZG Bavel
telefoon: 06-41167134
Email: a.dekoning@komm.nl

 

 

obs De Radonkel

Burgemeester Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

telefoon 0162 - 514975
info.radonkel@stichtingbravoo.nl.nl


Copyright © 2015 - obs De Radonkel