Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school.
Voor een aantal directie- en of bestuursbeslissingen heeft de MR het recht al dan niet met het voorstel in te stemmen, dan wel een advies hieromtrent uit te spreken.
Hoe dit precies, volgens de wet, geregeld is staat in het MR reglement.
Onderwerpen die in een MR vergadering aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de formatie (personele bezetting), leermethoden, het vakantierooster,  nascholingsplannen, het jaarplan en het schoolplan.

In de MR zitten 2 leerkrachten en 2 ouders / verzorgers.
De directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is adviserend lid.
De MR vergadert op jaarbasis ongeveer 6 keer; de bijeenkomsten zijn openbaar en beginnen om 19.00 uur.

 

Data:

26 juni 2017

 

Verslagen van de vergaderingen.
Klik op de link en u kunt het verslag downloaden

verslag vergadering 27 maart 2017
Verslag 7 november 2016
Verslag vergadering van 13 juli 2016
Verslag vergadering MR van 13 juni 2016

Verslag vergadering MR van 14 maart 2016
Verslag vergadering MR van 1 februari 2016


 

obs De Radonkel

Burgemeester Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

telefoon 0162 - 514975
info.radonkel@stichtingbravoo.nl.nl


Onze MR-leden

Kim Weevers Team Frans

Kim Wevers
lid namens de ouders

Frans Roos
lid namens het team

 

 Foto Angela

 

 Angela Marijnissen-Kools
lid namens het team

Copyright © 2015 - obs De Radonkel