Ouderraad

De ouderraad

Naast het feit dat de school er natuurlijk is om te leren, worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd die zowel leerzaam als plezierig voor de kinderen zijn.
Een groep ouders / verzorgers neemt de organisatie van deze activiteiten voor haar rekening samen met de leerkrachten. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afvaardiging van het team aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder andere gesproken over het werken binnen de verschillende commissies, bijvoorbeeld carnaval en kerst. Ook wordt er, tijdens deze vergaderingen, ingegaan op zaken die leven bij de ouders / verzorgers.
Elk jaar wordt een algemene oudervergadering georganiseerd. Op deze vergadering brengt de ouderraad verslag uit over de activiteiten van het afgelopen schooljaar.

De ouderraad vergadert op de volgende datums:

15 september
4 oktober: Algemene oudervergadering (AOV)
9 november 
12 januari 
6 maart
16 mei

Deze vergaderingen beginnen om 20:00 op obs De Radonkel en zijn openbaar voor de ouders en geledingen van openbare basisschool De Radonkel.

 

Vrijwillige ouderbijdrage:
Om activiteiten en de onderwijs ondersteuning mogelijk te maken, vraagt de ouderraad elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage per kind. De ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld.
De activiteiten waaraan dit geld wordt besteed zijn:

  • Verjaardag van de school
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Carnaval
  • Koningsspelen
  • Avondvierdaagse
  • Musical en afscheidscadeautje voor groep 8
  • Laatste schooldag

E-mail adres van de ouderraad: ouderraad@radonkel.nl

Ook worden de schooltuin en de kook en smaaklessen ondersteund en de hoofdluiscontrolewerkgroep, de tuinwerkgroep en de verkeerswerkgroep gecoördineerd door de ouderraad.


Klik voor meer informatie:
Infofolder OR
Jaarverslag OR OBS de Radonkel 2014-2015
Hoofdluisprotocol

 

Verslagen van de vergaderingen van de ouderraad:
juli 2016
mei 2016
maart 2016
januari 2016
november 2015
september 2015
januari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015

Toneel Ouders

 

obs De Radonkel

Burgemeester Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

telefoon 0162 - 514975
info.radonkel@stichtingbravoo.nl.nl


 

 

Leergeld

Stichting leergeld kan u helpen
om u financieel te steunen als
uw inkomsten niet toereikend zijn

Download de criteria hieronder

Criteria voor steunaanvraag stg. Leergeld

Copyright © 2015 - obs De Radonkel