OBS de Radonkel

Obs De Radonkel is een openbare school, maar waar blijkt dit nu uit?
Hieronder worden een aantal belangrijke, algemene, kenmerken genoemd.

  • Er wordt ruimte gegeven aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. 
  • In onze school wordt de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen gegarandeerd.    
  • De school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.       
  • De  school geeft de gelegenheid voor het volgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs.

Openbare basisschool  “De Radonkel” werd op 15 oktober 1976 feestelijk geopend  in het noodgebouw aan de Lijsterbesstraat  1 in Raamsdonksveer. De noodgebouwen waren al in gebruik vanaf augustus 1976.

Het permanente schoolgebouw zoals we dat nu kennen is met ingang van het schooljaar 1979-1980 in gebruik genomen.

School Hoofdingan

Hoofdingang school

                      Kleuteringang

Schoolingang Kleuters
Hal Groep 1 2 En KDV T Parapluutje Bibliotheek Hal Groep 3 8
hal groep 1-2 en KDV 't Parapluutje De schoolbibliotheek Centrale hal (groep 3-8)

 De schooltijden voor OBS de Radonkel zijn als volgt vastgesteld.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

  8.30 uur - 12.00 uur
12.00 uur - 13.00 uur pauze
13.00 uur - 15.00 uur

woensdag   8.30 uur - 12.30 uur

Groep 1-2 heeft een aantal vrijdagen vrij; deze staan op de schoolkalender vermeld


Voor meer informatie klik hieronder voor:
- jaarplan OBS de Radonkel 2020-2021

- schoolgids OBS de Radonkel 2020-2021

- schoolplan OBS de Radonkel 2019-2023

 

 

 

obs De Radonkel

Burgemeester Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

telefoon 0162 - 514975
info.radonkel@stichtingbravoo.nl.nl


Copyright © 2015 - obs De Radonkel