Nieuws

Nationale voorleesweek: de burgemeester leest voor


Nationale voorleesweek: de burgemeester leest voor

Maandag 18 januari kregen de kinderen uit groep 1-4 van OBS de Radonkel  en de kinderen van KDV ’t Parapluutje, de Kikkervisjes hoog bezoek.
Burgemeester van Hees van de gemeente Geertruidenberg kwam in het kader van de nationale voorleesweek de aftrap verrichten voor het gezamenlijke project van OBS de Radonkel en ’t Parapluutje.

Het gekozen voorleesboek paste prima in de winterse omstandigheden: “Kikker in de kou” van Max Velthuis.
Samen met juffrouw Pascale en meneer Sjaak werd het verhaal door de burgemeester voorgelezen.
Maar eerst werd de burgemeester versierd met een door de kinderen gemaakte burgemeestersketting en een echte burgemeestershoed.
De aandachtig luisterende kinderen van het kinderdagverblijf en de leerlingen van groep 1 t/m 4 van OBS de Radonkel genoten er volop van. Een aantal van de kinderen was zelfs verkleed als één van de dieren uit het verhaal. Zo was er een haas, een kikker , een eend, en een varken onder de kinderen aanwezig.
Deze officiële aftrap krijgt de komende weken een vervolg in een gezamenlijk project van de school en de kinderdagopvang: de volgende stap in de weg naar de ontwikkeling tot een brede school.

Na de officiële opening op 28 september zijn beide organisaties met elkaar gaan onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om samen verder te bouwen aan de eerste brede school in de gemeente Geertruidenberg. Hiervoor is een werkgroep ingesteld bestaande uit de leiding van de school en het kinderdagverblijf en de leerkracht uit groep 1-2 en de pedagogisch medewerker van de Kikkervisjes.
Na wat bezoekjes over en weer en overleg tussen beide organisaties is dit het eerste daadwerkelijke project waarin samen gewerkt wordt. En bij deze eerste stap zal het zeker niet blijven.

Voor de komende maanden zal gekeken worden waar de thema’s van het kinderdagverblijf en de school elkaar raken en waar samen gebouwd kan worden aan de doorgaande lijn, die men in deze brede school wil gaan ontwikkelen. Met als doel om de doorgaande ontwikkeling van 0-12 jaar concreet vorm te geven.
 Zeker twee thema’s zullen in de loop van dit schooljaar nog opgepakt worden: verkeer en landen.

Mocht u brede school OBS de Radonkel - KDV ‘t Parapluutje willen bezoeken dan is daar op donderdag 28 januari een ideale kans voor. Van 9.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom op de open dag. Medewerkers en ouders zullen u rondleiden en vertellen over de veranderingen, die de school heeft ondergaan. Veranderingen die door de inspectie van het onderwijs op 14 september als zeer positief werden beschreven en waarover de inspectie haar waardering uitsprak.
Een brede school met oog voor uw kind en waar de individuele aandacht vorm gegeven wordt in kleine klassen met een enthousiast team van medewerkers.

Voorlezen Burgemeester


obs De Radonkel

Burgemeester Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

telefoon 0162 - 514975
info.radonkel@stichtingbravoo.nl

Copyright © 2015 - obs De Radonkel