Nieuws

Start schooljaar: opening pannaveldje


Start schooljaar: opening pannaveldje

Op maandag 5 september vond op OBS de Radonkel een bijzondere start van het schooljaar plaats.

De school heeft in de afgelopen jaren een ware gezichtsverandering ondergaan. Op basis van een in maart 2014 opgesteld verbeterplan hebben het bestuur, het team en de ouders van de school de handen uit hun mouwen gestoken om de school op de kaart te zetten.

In het schooljaar 2014-2015 werd het onderwijskundige beleid van de school heroverwogen en werd ingezet op een verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur van de school, stichting BRAVOO, ondersteunde dit plan met de nodige financiële en personele ondersteuning. Dit resulteerde na bezoek van de onderwijsinspectie in 2015 in een inspectierapport dat er mag zijn. De inspecteur constateerde dat de kwaliteit van de school ruim voldoende is. De school maakt in de praktijk waar wat ze beloven te doen in haar plannen. In het verbeterplan was ook opgenomen dat de school een gezicht moet krijgen in de Raamsdonksveerse gemeenschap en ook als school duidelijk herkenbaar moet zijn.

Daartoe werd een plan van aanpak opgesteld om de school zowel van binnen als buiten op te knappen en waar mogelijk contact te zoeken met andere partners. Een grondige interne schilderbeurt zorgde voor een frisse uitstraling.

In juli 2015 werd de samenwerking met KDV ’t Parapluutje bezegeld, waardoor er vanaf eind september 2015 een kinderdagopvang, een peutergroep en de BSO in de brede school aanwezig is. Samen met de groepen 1-2 van OBS de Radonkel worden jaarlijks gezamenlijke projecten uitgewerkt met de peutergroep van ’t Parapluutje.

In de loop van schooljaar 2015-2016 is door de ouders hard gewerkt om de buitenkant, het schoolplein, verder op te knappen: een grasveld werd aangelegd, er werd groen geplant, de schooltuin werd onder handen genomen.

En maandag 5 september werd een lang gekoesterde droom werkelijkheid: een pannaveldje. Dit pannaveldje is mede gerealiseerd door een gift vanuit het stroomversnellingsfonds van de Rabobank Amerstreek en een gift van de stichting Rado. Het initiatief daartoe was genomen door de ouderraad van de school. De kinderen werden die ochtend allemaal door de leerkrachten persoonlijk welkom geheten en kregen een button, waarop de visie van de school dat “ieder kind mag schitteren”, symbolisch in de vorm van een zon was weergegeven.

Daarna gingen alle leerlingen met hun leerkrachten, de aanwezige ouders en genodigden, waaronder een afvaardiging van het stroomversnellingsfonds van de Rabobank Mw Ćurić, de voorzitter van het college van bestuur van BRAVOO, dhr. Robert Venema, wethouder Bert .vd. Kieboom van Geertruidenberg en dhr Johan Beerens van stichting Rado naar het plein om het pannaveldje officieel te openen.

IMG 4831

IMG 4829

Wethouder Bert v.d. Kieboom en de leerkracht van groep 8 meneer Roos kregen de eer om als eersten het veldje te gebruiken door een potje voetbal te spelen.

IMG 4838IMG 4837

De kinderen uit groep 8 kregen ten slotte van de directeur van de school de opdracht om de spelregels voor het gebruik van het pannaveldje op te gaan stellen, zodat alle leerlingen er gebruik van kunnen maken.

 

 


obs De Radonkel

Burgemeester Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

telefoon 0162 - 514975
info.radonkel@stichtingbravoo.nl

Copyright © 2015 - obs De Radonkel