Nieuws

Week van de lentekriebels


Week van de lentekriebels

in de week van de Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen elke dag les krijgen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Daarvoor maken we gebruik van voorbeeldlessen. Deze lessen van groep 1 tot en met 8 passen bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen.
De lessen dragen eraan bij dat de kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbarheid, relaties en seksualiteit.

Dit jaar staat het thema RESPECT centraal met als doel een goede basis te leggen voor een sociaal veilig schoolklimaat,

De week van de Lentekriebels is een goede start om hiermee aan de slag te gaan.

Respect wat bedoelen we hiermee?
Het gaat over gevoelens en op een prettige manier omgaan met elkaar, met respect voor elkaars gevoelens, opvattingen en grenzen van de ander. Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. En waarin het zelfbeeld en de weerbaarheid van de kinderen kan groeien.

 

De week van de Lentekriebels en lessen daarvan helpen hieraan mee en zorgen voor een vertrouwelijke en open sfeer in de klas. Leerlingen durven meer vragen te stellen en elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag.

 

Mocht u als ouder meer willen lezen, dan kan dat op de website:

 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/ouders/gesprek-met-uw-kind

 


obs De Radonkel

Burgemeester Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

telefoon 0162 - 514975
info.radonkel@stichtingbravoo.nl

Copyright © 2015 - obs De Radonkel