SAMENWERKING MET ENTHOUSIASTE OUDERS

De ouderraad maakt het mogelijk

Naast het feit dat de school er natuurlijk is om te leren, worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd die zowel leerzaam als plezierig zijn voor de kinderen. Een groep ouders van OBS De Radonkel neemt, samen met de leerkrachten, de organisatie van deze activiteiten voor haar rekening. De OR vergadert zo’n 6 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afvaardiging van het team aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder andere gesproken over het werken binnen de verschillende commissies, bijvoorbeeld carnaval en kerst. Ook wordt er tijdens deze vergaderingen ingegaan op zaken die leven bij de ouders. Elk jaar wordt een algemene oudervergadering georganiseerd, waarop de ouderraad verslag uitbrengt over de activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om activiteiten en de onderwijsondersteuning mogelijk te maken, vraagt de ouderraad elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage per kind. De ouderbijdrage is € 25,- per kind voor een volledig schooljaar. Deze ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld. De activiteiten waaraan dit geld wordt besteed zijn:

  • Verjaardag van de school;
  • Sinterklaasfeest;
  • Kerstfeest;
  • Carnaval;
  • Koningsspelen;
  • Avondvierdaagse;
  • Musical en afscheidscadeautje voor groep 8;
  • Laatste schooldag.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo