Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand […]

Ziekmelden

GEEF ZIEKTEMELDING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind vóór 8.30 uur melden Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u om uw kind voor schooltijd telefonisch ziek te melden op school. Als uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt, zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om […]

Communicatie

KORTE LIJNTJES ZORGEN VOOR PRETTIG CONTACT Communicatie rondom uw kind Goede communicatie tussen ouders en school is essentieel. OBS De Radonkel informeert u middels verschillende informatiekanalen over het wel en wee van uw kind. Daarbij vinden we de directe communicatie met u als ouder de allerbelangrijkste. Dit mag de school van ouders verwachten De contacten […]

Ouderbetrokkenheid

PRETTIG SAMENWERKEN MET DE OUDERS Ouderbetrokkenheid brengt uw kind verder Goede communicatie tussen ouders en school is erg belangrijk. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen kunnen hierdoor toenemen. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van uw kind. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer de […]

Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden 2020-2021 Een vlotte binnenkomst van alle leerlingen zorgt ervoor dat de lessen op tijd kunnen beginnen. De lessen beginnen om ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13.00 uur. Tussen de middag is er een pauze van 1 uur. Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1/2 […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids OBS de Radonkel staat alle belangrijke informatie over de school. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof en klachten e.d. U kunt de schoolgids als pdf-bestand downloaden. Klik hier […]

Vakanties en vrije dagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN VRIJE DAGEN Schoolvakanties In dit schooljaar zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober 2023 Kerstvakantie 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024 Voorjaarsvakantie 10 februari tot en met 18 februari 2024 2e Paasdag 1 april 2024 Meivakantie 22 april tot en met […]

Ouderraad

SAMENWERKING MET ENTHOUSIASTE OUDERS De ouderraad maakt het mogelijk Naast het feit dat de school er natuurlijk is om te leren, worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd die zowel leerzaam als plezierig zijn voor de kinderen. Een groep ouders van OBS De Radonkel neemt, samen met de leerkrachten, de organisatie van deze activiteiten voor haar […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER SCHOOLJAAR 2020-2021 Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS de Radonkel worden weergegeven in de digitale kalender in Parro. De activiteiten staan op een overzichtelijke manier per maand aangegeven. Wilt u toch liever een kalender op papier ontvangen? Wij printen er graag een voor u uit! U kunt dit aangeven bij de directie.  […]