KINDEREN ERVAREN EEN UITDAGENDE LEEROMGEVING

Aansluiten bij de mogelijkheden van het kind

Het team van OBS De Radonkel haalt graag alles uit de leerling wat er in zit. Op onze school is dat een breder begrip dan het uitsluitend aanleren van kennis. Voor iedere leerling is uitdagend, leerdoelgericht onderwijs van belang. Wij streven ernaar om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. Het mooie aan het onderwijs op OBS De Radonkel is dat onze leerkrachten iedere dag met een open, nieuwe blik naar hun leerlingen kijken. Iedere dag kunnen namelijk opnieuw keuzes gemaakt worden om de weg naar de te behalen (leer)doelen te bepalen.

Leerkracht heeft elke leerling goed in beeld

Bij doelgericht werken stelt de leerkracht leerdoelen, leerlijnen en activiteiten vast, welke aansluiten bij de mogelijkheden van de individuele leerlingen. In de ochtend krijgen de kinderen doelgerichte directe instructie en worden ze zoveel mogelijk meegenomen in het leerproces. Doordat de leerlingen vanaf groep 4 ook regelmatig digitaal de oefenstof verwerken, kunnen ze extra goed oefenen en houdt de leerkracht goed zicht op het niveau van de leerlingen. Er is een goede balans tussen digitaal verwerken en het schriftelijk werk.

Ook bij de kleuters in de groepen 1/2 wordt er gekeken wat de leerlingen nodig hebben om de doelen te kunnen behalen. Deze lessen worden ingericht met de thema’s als leidraad. Niet het thema, maar het doel is leidend voor de les. De ontwikkeling van ieder kind wordt bijgehouden en gevolgd, maar niet getoetst.

Brede ontwikkeling

Optimale ontwikkeling stopt niet bij kennis alleen; OBS De Radonkel vindt het belangrijk dat de leerlingen zich ook sociaal-emotioneel en creatief ontwikkelen. Deze brede ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door een veilige en vertrouwde omgeving te bieden. De leerlingen ervaren een prikkelende en uitdagende omgeving.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo