ONDERZOEKSVAARDIGHEID EN BURGERSCHAP

Thematisch onderwijs inspireert leerlingen

Openbaar onderwijs dat écht uitdagend is, betekenisvol en inspirerend! Dat is wat OBS De Radonkel graag realiseert. Daarom wordt voor de verschillende vakgebieden thematisch gewerkt. Met deze vorm van onderwijs willen we de kinderen goed voorbereiden op de vaardigheden die de hedendaagse en toekomstige maatschappij aan hen stelt. Denk hierbij aan o.a. kritisch en creatief denken, informatie verwerven en deze kritisch beschouwen, mediawijsheid, ICT-vaardigheden en sociale vaardigheden.

Thematisch onderwijs in groep 1 en 2

In groep 1 en 2 wordt de leeromgeving betekenisvol ingericht, waarbij ruimte is voor eigen initiatief en inbreng van de kinderen. De leerkrachten proberen actief leren te stimuleren, zodat de kinderen een positief zelfbeeld krijgen en er gevoel van eigenwaarde aan kunnen ontlenen. De leerkracht daagt uit en stuurt aan op een brede ontwikkeling.

Thematisch onderwijs in groep 3

Ook in groep 3 wordt vanuit thema’s gewerkt, waarbij de taalleesmethode ‘Veilig leren lezen’ leidend is. In groep 3 leren de kinderen lezen aan de hand van de letters. Met deze letters kunnen ze nieuwe woorden maken. Langzamerhand gaan ze deze letters en woorden leren schrijven. Aan het eind van groep 3 kunnen de meeste kinderen teksten met twee- en drielettergrepige woorden lezen.

Thematisch onderwijs in groep 4 t/m 8

In groep 4, 5, 6, 7 en 8 wordt gewerkt met de methode ‘Alles in één’. In deze methode wordt niet vanuit de traditionele vakken gedacht. Dus niet meer iedere week aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Bij thematisch onderwijs wordt er vanuit één centraal thema gewerkt. Voorbeelden van thema’s zijn: kleding, de 17e eeuw, kunst, Afrika, milieu en kringloop, vervoer en verkeer e.d.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo