OUDERS ONTDEKKEN EIGENTIJD ONDERWIJS IN RAAMSDONKSVEER

Veiligheid en geborgenheid

Kinderen brengen een groot deel van hun jeugd door op school. Wat ze daar leren en hoe zij zich daar voelen heeft een grote invloed op hen. OBS De Radonkel stelt zich ten doel onze leerlingen een hele prettige schooltijd te bieden. We hechten veel waarde aan een sfeer waarin iedereen zich thuis en geborgen voelt, waardoor een prettig leef- en leerklimaat ontstaat. Uw kind een bijzonder leuke basisschooltijd te geven en probleemloos te laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs; dat is het doel van ons onderwijs.

We zien je op De Radonkel

Op OBS De Radonkel is er voor ieder kind persoonlijke aandacht. Alle leerlingen kennen elkaar en alle medewerkers van de school kennen de kinderen. Een prettige gedachte!

KERNWAARDEN OBS DE RADONKEL

De volgende vijf pijlers staan centraal:

Stimulerend

Oog hebben voor de competenties van de kinderen. Wat kunnen ze al? Kinderen en leerkrachten prikkelen om zichzelf te ontwikkelen en meer te leren. Leren is bij ons afwisselend en uitdagend. Er zijn bijvoorbeeld gestructureerde lessen met leer- en werkboeken, maar er wordt ook een actieve bijdrage van de kinderen verwacht met de leerkracht in de rol als coach of begeleider. Al samenwerkend, leren de kinderen bij ons wie ze zelf zijn. Daarbij accepteren ze ook de onderlinge verschillen en spreken ze anderen respectvol aan op hun kwaliteiten en talenten. Door samen te ontdekken en te leren, kunnen we allemaal groeien.

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in het kind, in elkaar als teamleden en in de ouders/verzorgers. Vertrouwen krijgen in een open communicatie. OBS De Radonkel kenmerkt zich door rust, structuur, stabiliteit en continuïteit. Onze leerlingen voelen zich prettig en vrij om zichzelf te zijn.

Betrokken

Betrokken bij het individuele kind, de leerkracht en de ouders. We zien elk kind, ouder en medewerker van de school. Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Door oprechte interesse in elkaar te tonen: school eindigt niet na de bel.

Breed ontwikkelen

Door te werken op verschillende instructie- en verwerkingsniveaus maken we gebruik van ieders kwaliteiten. We zorgen er in ons aanbod voor dat kinderen zich op veel terreinen kunnen ontwikkelen. Elk kind is uniek. Op OBS De Radonkel krijgen leerlingen alle ruimte eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De behoeften van het kind zijn leidend voor ons onderwijs. Zo halen we het maximale uit ieder kind.

Uitstraling

Van enthousiasme voor het vak en als één team te staan voor OBS De Radonkel. Van rust, structuur, plezier en begrip.

OOG VOOR ELKE LEERLING

Onderwijs

Kinderen leren het beste in een gestructureerde leeromgeving. Het leerkracht-handelen is hierin erg belangrijk. De leerkracht zorgt voor de structuur, geeft regelmatig feedback, enthousiasmeert, motiveert en daagt de kinderen uit, waardoor kinderen ook plezier in het leren hebben. Het onderwijs is doelgericht, sluit aan bij het niveau, mogelijkheden en talenten van de kinderen. Kinderen nemen daar waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Hierdoor worden kinderen zelfstandig. Met name het jonge kind leert ook middels spelen en ontdekken. Een goede samenwerking met ouders bevordert het leren van kinderen.

De kracht van gestructureerde lessen

De leerkrachten werken volgens een vaste structuur. Dat betekent dat iedere les begint met het benoemen van het lesdoel en een korte terugblik op eerdere activiteiten passend bij dit doel. Dan volgt de instructie op verschillende niveaus, waarna de kinderen aan de slag gaan. Zo krijgt de leerkracht de tijd en mogelijkheid om waar nodig leerlingen extra uitleg te geven en in te spelen op de diverse niveaus in de klas. Iedere leerling ontwikkelt zich zo op zijn of haar eigen wijze. Elke les wordt afgesloten met een evaluatie op het lesdoel. Zo leren de leerlingen reflecteren en creëren we een taakgerichte werksfeer.

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS De Radonkel en de inspectieverslagen. Ga naar www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo