Goed onderwijs begint bij een veilig pedagogisch klimaat

Niet voor niets hebben wij als motto ’We zien je op De Radonkel’. We vinden het fijn dat je er bent en we kijken naar je om. Voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Op OBS de Radonkel ervaren de leerlingen veiligheid en warmte. Dit doen we door de kinderen positief te benaderen, verwachtingen uit te spreken en afspraken te maken. Het zorgt ervoor dat leerlingen zich prettig en veilig voelen in de klas. Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Op onze school wordt gewerkt vanuit mogelijkheden en echte aandacht voor de kinderen.

Kanjermethode als ondersteuning

Ter ondersteuning van deze benadering maken wij als Kanjerschool gebruik van de Kanjermethode. Met deze methode worden bepaalde vaardigheden aangeleerd. Als school betrekken we de ouders bij deze methode. Het geeft kinderen namelijk een heel veilig gevoel als school en thuis op een lijn zitten.

Vertrouwen in elkaar

Een belangrijk kernwoord bij deze werkwijze is ‘vertrouwen’. Vertrouwen hebben in het kind, vertrouwen tussen de kinderen onderling, vertrouwen in elkaar als teamleden en in de ouders. Vertrouwen krijgen in een open communicatie. OBS De Radonkel kenmerkt zich door rust, structuur, stabiliteit en continuïteit. Onze leerlingen voelen zich prettig en vrij om zichzelf te zijn.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo